संभागजिला कुल न्यायालयसक्रिय न्यायालयसक्रियता प्रतिशतकुल दर्ज प्रकरणनिराकृत प्रकरण
दुर्गबेमेतरा1515100%4638317
दुर्गबालोद1818100%69883396
दुर्गकबीरधाम1919100%55282847
दुर्गराजनांदगांव3131100%113412569
दुर्गदुर्ग191894%125351642
बस्तरनारायणपुर44100%549223
बस्तरकांकेर2222100%86181923
बस्तरसुकमा8675%4513
बस्तरबीजापुर9777%16512
बस्तरदन्तेवाड़ा111090%2097185
बस्तरकोंडागांव111090%2085409
बस्तरबस्तर191894%45571144
बिलासपुरमुंगेली1515100%41301021
बिलासपुरबिलासपुर3535100%66241960
बिलासपुरकोरबा1919100%61801704
बिलासपुररायगढ़282796%89672836
बिलासपुरजांजगीर-चाम्पा262596%104632631
रायपुरधमतरी1616100%48551150
रायपुरमहासमुंद1616100%8812955
रायपुररायपुर2525100%8299467
रायपुरबलौदा बाजार2121100%4320478
रायपुरगरियाबंद141392%2415210
सम्भाग स्तरीयबिलासपुर संभाग2150%10
सम्भाग स्तरीयसरगुजा संभाग2150%71
सरगुजासरगुजा2121100%46282125
सरगुजाकोरिया2222100%7116886
सरगुजाजशपुर1818100%114452577
सरगुजासूरजपुर1616100%102662016
सरगुजाबलरामपुर1515100%5436641