संभागजिला कुल न्यायालयसक्रिय न्यायालयसक्रियता प्रतिशतकुल दर्ज प्रकरणनिराकृत प्रकरण
दुर्गबेमेतरा1515100%4638312
दुर्गबालोद1818100%69093355
दुर्गकबीरधाम1919100%55192833
दुर्गराजनांदगांव3131100%112912540
दुर्गदुर्ग191894%124951580
बस्तरनारायणपुर44100%539223
बस्तरकांकेर2222100%86101920
बस्तरसुकमा8675%4513
बस्तरबीजापुर9777%16512
बस्तरदन्तेवाड़ा11981%2090185
बस्तरकोंडागांव111090%2080407
बस्तरबस्तर191894%45441133
बिलासपुरमुंगेली1515100%41161021
बिलासपुरबिलासपुर3535100%64851921
बिलासपुरकोरबा1919100%61641691
बिलासपुररायगढ़282796%89352809
बिलासपुरजांजगीर-चाम्पा262596%103882623
रायपुरधमतरी1616100%48171148
रायपुरमहासमुंद1616100%8776947
रायपुररायपुर2525100%8251448
रायपुरबलौदा बाजार2121100%4306475
रायपुरगरियाबंद141392%2414209
सम्भाग स्तरीयबिलासपुर संभाग2150%10
सम्भाग स्तरीयसरगुजा संभाग2150%71
सरगुजासरगुजा2121100%46122096
सरगुजाकोरिया2222100%7098861
सरगुजाजशपुर1818100%114202547
सरगुजासूरजपुर1616100%102341928
सरगुजाबलरामपुर1515100%5350640