संभागजिला कुल न्यायालयसक्रिय न्यायालयसक्रियता प्रतिशतकुल दर्ज प्रकरणनिराकृत प्रकरण
दुर्गबेमेतरा1515100%2083171
दुर्गबालोद1818100%36231253
दुर्गकबीरधाम1919100%4464729
दुर्गराजनांदगांव3131100%9078728
दुर्गदुर्ग191894%9930381
बस्तरनारायणपुर44100%20127
बस्तरकांकेर2222100%72351274
बस्तरसुकमा8562%399
बस्तरबीजापुर9777%15611
बस्तरदन्तेवाड़ा121083%129962
बस्तरकोंडागांव111090%1205194
बस्तरबस्तर191894%3798387
बिलासपुरमुंगेली1515100%3887757
बिलासपुरबिलासपुर3535100%3966427
बिलासपुरकोरबा1919100%5546875
बिलासपुररायगढ़282796%76741483
बिलासपुरजांजगीर-चाम्पा262596%73441208
रायपुरधमतरी1616100%3990357
रायपुरमहासमुंद1616100%8165430
रायपुररायपुर2525100%5696192
रायपुरबलौदा बाजार2121100%3191295
रायपुरगरियाबंद1313100%220377
सम्भाग स्तरीयबिलासपुर संभाग2150%10
सम्भाग स्तरीयसरगुजा संभाग2150%70
सरगुजासरगुजा2121100%3672814
सरगुजाकोरिया2222100%5285341
सरगुजाजशपुर1818100%10415557
सरगुजासूरजपुर1616100%9288275
सरगुजाबलरामपुर1515100%2088291